Anthrenus aegyptiacus Pic, 1899

Fig.: Habitus

 

Synonyms

Anthrenus bleusei Pic, 1899

Size

 

Distribution

Algeria

Egypt

Zurück