Mariouta letourneuxi Pic, 1898

Fig.: Habitus

 

Synonyms

Mariouta letourneuri Escalera, 1914  nomen nudum
Size  6 - 7 mm
Distribution Algeria
Egypt
Morocco
Tunisia
Zurück