Thorictus foreli Wasmann, 1894

 

 

Fig.: Habitus

 

Synonyms

Thorictus foreli Wasmann, 1895 (nomen nudum)

Thorictus silvestrii Escalera, 1923

Thorictus chobauti Escalera (nomen nudum)

Thorictus silvestris Escalera (nomen nudum)

Thorictus sourcoufi Escalera (nomen nudum)

Thorictus surcoufi [sic!]: Kocher, 1969

Size

 

Distribution

Algeria

Morocco

Tunisia

Zurück