Thorictus lederi Reitter, 1881

 

Fig.: Habitus

 

Synonyms

None

Size

 

Distribution

Armenia

Azerbaijan

Iran

Uzbekistan

Zurück