Thorictus orientalis Peyron, 1857

 

Fig.: Habitus

 

Synonyms

Thorictus spectabilis Kraatz, 1858

Thorictus circumflexus Coye, 1869

Thorictus duplimargo Reitter, 1909

Thorictus lebedewi Reitter, 1909

Thorictus orientalis ssp. dohrni John, 1965

Size

 

Distribution

Greece

Turkey

Azerbaijan

„Caucasus"

Iraq

Israel

Syria

Transcaucasien

Zurück