Trogoderma krejciki Háva, 2011

Fig.: Habitus, antenna and abdomen of the female

 

Synonyms

None

Size

 

Distribution

French Guyana

Uruguay

Zurück